Inloggen leden

Bestuur

Het huidige Bestuur van de Nieuwe Amersfoortse Vastgoed Sociëteit wordt gevormd door:

Hasse J. J. Dekker - Voorzitter
Stan de Kanter - Secretaris
Carlos Apapoe - Penningmeester
Fatima Pieper - Lid
Martin Timmerman - Lid
Maarten Stalenhoef - Lid

Het Bestuur heeft een initiërende, ondersteunende, begeleidende en adviserende rol binnen de NAVS. De NAVS is een Stichting en kent dus formeel gezien geen leden maar participanten. Deze participanten van de NAVS “maken” de NAVS. Zij kunnen actief participeren door bepaalde programmaonderdelen te organiseren of hun bedrijf als locatie voor een bijeenkomst aan te bieden.

Het secretariaatsadres luidt :

Stichting Nieuwe Amersfoortse Vastgoed Sociëteit
“De Runmolen”, Zonnehof 31-35
Postbus 1214
3800 BE AMERSFOORT
Telefoon : 033 - 422 19 59
Telefax : 033 - 422 19 18
Email : s.dekanter@mend.nl