Lidmaatschap

De NAVS is een Stichting en kent dus geen leden maar participanten. Desondanks spreken we hier toch over het 'lidmaatschap'.

Het lidmaatschap van de NAVS is persoonsgebonden en per bedrijf kunnen 4 mensen lid worden.
Een bedrijfslidmaatschap kennen we (nog) niet.

Het persoonlijk lidmaatschap zit in het concept van de NAVS verweven. Participanten zijn mede aangesloten om onderling een bepaalde ambitie uit te spreken om iets gedaan te krijgen, om kennis uit te wisselen of om in elk geval in samenhang iets te willen bewerkstelligen binnen het vastgoed in de meest ruime zin.

Op het lidmaatschap is het reglement van de NAVS van toepassing, dat op deze site te downloaden is.

Daarnaast wordt jouw lidmaatschap actueel, zodra het bestuur je aanvraag accordeert en achtereenvolgens de contributie is betaald.