Contributie

De contributie bedraagt voor nieuwe participanten € 400,= (inclusief eenmalig € 25,= administratiekosten) en voor bestaande participanten € 375,= per persoon.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Indien het lidmaatschap wordt aangevraagd na 1 juli bedraagt het lidmaatschap € 200,=.

De NAVS is niet BTW-plichtig, zodat over de contributie geen BTW wordt geheven.